Szkoły 24/7 – Centrum sportu dla uczniów, szansa dla nauczycieli

Radni w tym tygodniu zdecydują o dodatkowych podwyżkach dla nauczycieli wszystkich szkół i przedszkoli. Tymczasem na poziomie centralnym planowany jest program, który ma wykorzystać powierzchnie szkół, a zwłaszcza sal gimnastycznych. To pomysł na zwiększenie sprawności fizycznej zastałej młodzieży i możliwości zarobkowych dla nauczycieli. Na ten cel zostały już przygotowane dodatkowe środki.

Polska znajduje się na antypodycznym miejscu w Europie pod względem kompetencji ruchowych i sprawności fizycznej dzieci. Aby zaradzić tej sytuacji, stworzono program “Aktywna szkoła”. “To inwestycja w naszą młodzież i dzieci” – zaznaczył Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki. Dodał, że obecnie młodzież osiąga tylko około 70% sprawności fizycznej ich rówieśników z lat 70. i 80.

Wiceminister poinformował, że przeznaczono 333 miliony złotych na sport wyczynowy młodzieży oraz 59 milionów na sport osób z niepełnosprawnościami. “Chcemy poprawić aktywność ruchową dzieci i młodzieży zarówno w szkołach, jak i przedszkolach” – dodał, wskazując na specjalne oferty zajęć pozalekcyjnych i weekendowych. Borys podkreślił, że na sport powszechny przeznaczono prawie miliard złotych, z czego 365 milionów na działania dla dzieci i młodzieży.

Wskazał również, że Polska boryka się z problemem nadwagi i otyłości wśród dzieci. W odpowiedzi na to, resort sportu finansuje wynagrodzenia trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego, którzy poprowadzą nowe zajęcia. Borys zauważył, że ważne jest, by wpajać nawyki ruchowe już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Podkreślił także, że obecnie 80% polskich szkół jest zamykanych po południu, co zmieni “Aktywna szkoła”, zapewniając finansowanie z budżetu państwa. Program oferuje różne formy aktywności: “Aktywny Weekend”, “Aktywny Orlik” oraz “Aktywny do kwadratu”. Ministerstwo planuje coroczne monitorowanie postępów w sprawności fizycznej młodzieży, nie tylko w celu wyszukiwania talentów, ale także umożliwienia każdemu dziecku spokojnego rozwoju.

Podczas debaty podkreślono również potrzebę specjalistycznej edukacji nauczycieli wychowania fizycznego w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, zwrócił uwagę na niski wskaźnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce w porównaniu z Europą i stwierdził, że sport jest kluczem do ich samodzielności. Zapowiedziano dodatkowe środki na promocję sportu osób z niepełnosprawnościami, co ma być wspierane przez współpracę z resortem rodziny i PFRON.

Facebook
Twitter
Scroll to Top