Rampa kolejowa stacji Warszawa Falenica – Świadek Historii, Zapisana w Zabytkach

Rampa kolejowa przy ulicy Patriotów 49A w Warszawie, na terenie stacji Warszawa Falenica, została wpisana do rejestru zabytków, podkreślając jej istotną rolę w historii regionu oraz jako świadka tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Decyzja ta została podjęta na wniosek Towarzystwa Miłośników Falenicy, a potwierdził ją rzecznik mazowieckiego konserwatora zabytków, Andrzej Mizera, wskazując na związek obiektu z rozwojem samej Falenicy.

“Rampa kolejowa posiada ważne wartości historyczne i naukowe na skalę regionu. Jest nie tylko relictem infrastruktury kolejowej z czasów budowy stacji Kolei Nadwiślańskiej, ale także materialnym świadectwem historii zagłady polskich Żydów” – podkreślił Mizera.

Historia tej rampy splata się z rozwojem Falenicy, na którą wpłynęła m.in. inwestycja kolejowa – trasa Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej oraz powstanie miejscowości letniskowych, tzw. Wille Falenickie. Jednakże, obiekt ten jest również żywym świadkiem tragicznych wydarzeń II wojny światowej, zwłaszcza deportacji tysięcy Żydów do obozu zagłady w Treblince.

W obliczu planowanej modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Lublina, pojawiły się obawy co do dalszych losów tej zabytkowej rampy. Jednakże, w porozumieniu z konserwatorem zabytków, planowane jest przeniesienie jej na wschodnią stronę stacji Warszawa Falenica. To rozwiązanie pozwoli na zachowanie historycznych wartości obiektu, jednocześnie umożliwiając rozbudowę układu torowego między Wawrem a Otwockiem.

“Inwestycja, zaplanowana na lata 2025-2027, uwzględnia zarówno potrzebę ochrony zabytku, jak i modernizacji infrastruktury kolejowej, co stanowi korzystne rozwiązanie dla społeczności lokalnej oraz dla zachowania dziedzictwa historycznego” – wyjaśniła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

W ten sposób, zachowując pamięć o tragicznych wydarzeniach z przeszłości, jednocześnie otwieramy drogę dla nowych rozwiązań w dziedzinie transportu, łącząc przeszłość z przyszłością.

Foto: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top