Nie będzie uwłaszczenia ROD. Działkowcy mogą mieć problem

Rodzinne Ogródki Działkowe według obietnic niektórych polityków miały zostać uwłaszczone. Tymczasem, bezpiecznie mogą się czuć jedynie właściciele działek z księgą wieczystą. Te bez księgi, mogą zostać zlikwidowane, a tereny trafić m.in. do deweloperów pod zabudowę wielorodzinną.

W kontekście rosnących dyskusji na temat przyszłości Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Polsce, Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje na unikalną naturę tych terenów. Podkreśla się, że ogrody działkowe nie mogą być traktowane jak zwykłe nieruchomości z możliwością pełnej samodzielności, służące do zaspokajania podstawowych lub zarobkowych potrzeb działkowiczów. To założenie leży u podstaw odpowiedzi udzielonej na interpelację poselską Sebastiana Kalety, który zwrócił się z zapytaniem o przyszłe plany rządu dotyczące ogrodów działkowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii uwłaszczenia.

Parlamentarzysta domagał się informacji na temat planów rządu wobec działek użytkowanych na zasadach użytkowania wieczystego, w tym możliwości uwłaszczenia działkowców i działań mających na celu ochronę ich interesów. Minister Krzysztof Kukucki w swojej odpowiedzi podkreślił, że z perspektywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii nie ma uzasadnienia dla rozpoczynania prac legislacyjnych mających na celu indywidualne uwłaszczenie użytkowników ROD.

Takie stanowisko wynika z podstawowych zasad funkcjonowania ogrodów działkowych, które mają zaspokajać potrzeby socjalne, wypoczynkowe i rekreacyjne społeczeństwa. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ROD, ogrody te nie są przeznaczone do realizacji celów mieszkalnych czy zarobkowych. Dodatkowo, prawa do działek są regulowane umowami dzierżawy działkowej, co zapewnia ochronę interesów działkowiczów na podobieństwo ochrony własności.

Rząd, jak wyjaśnia minister, nie posiada również harmonogramu działań mających na celu uregulowanie statusu prawnomajątkowego działek użytkowanych w ramach praw użytkowania wieczystego. Podkreślono, że działania te nie są planowane, ponieważ głównym celem ogrodnictwa działkowego jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez zapewnienie przestrzeni na działalność rekreacyjną i wypoczynkową, a nie transformacja działek w prywatną własność.

Problem własności Rodzinnych Ogródków Działkowych w Polsce jest zatem złożony i wielowymiarowy, wymagający zrównoważonego podejścia, które uwzględnia zarówno prawną specyfikę tych terenów, jak i ich społeczno-rekreacyjną funkcję. Rządowe stanowisko wskazuje na priorytetowanie ochrony i rozwoju funkcji społecznych ROD, przy jednoczesnym zachowaniu obecnych regulacji dotyczących użytkowania wieczystego i dzierżawy.

Facebook
Twitter
Scroll to Top