Koniec VIII kadencji Rady – sesja Rady Gminy Wiązowna

Po zakończeniu ostatniej sesji Rady Gminy Wiązowna w tej kadencji, na porządku obrad znalazło się podsumowanie działalności organów gminy oraz wzajemne podziękowania za pełną zaangażowania pracę. Nie zabrakło także uroczystego wyróżnienia dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju społeczności lokalnej.

Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna, Andrzej Cholewa, oraz Wójt Gminy Wiązowna, Janusz Budny, mieli zaszczyt wręczyć podziękowania Zenonowi Kwiatkowskiemu, który przez wiele lat poświęcił swoje zaangażowanie dla organizacji Półmaratonu Wiązowskiego, utrzymując imprezę na wysokim poziomie. Dodatkowo, za wybitne zasługi w rozwijaniu sportu w gminie, Krzysztof Sadkowski otrzymał tytuł “Zasłużony dla Gminy Wiązowna”. Jego aktywność w społeczności oraz wsparcie przy organizacji Półmaratonu Wiązowskiego zostały docenione jako istotny wkład w sukces wydarzenia.

Następnie oddano hołd członkom Oddziału Klubu HDK Legion, Magdalenie Gniadek, Waldemarowi Chrościckiemu oraz Zbigniewowi Mnichowi, którzy zostali uhonorowani brązowym medalem “Serce Legionu” za ich stałe i bezwarunkowe zaangażowanie w honorowe krwiodawstwo. Druh Artur Gniadek przekazał również wyrazy uznania dla Wójta Gminy Wiązowna, Janusza Budnego, oraz Sekretarz Gminy Wiązowna, Annie Rosłaniec, za ich wsparcie działalności Oddziału Klubu HDK Legion.

Po uroczystej części sesji, Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał. Wśród nich znalazła się uchwała dotycząca zmiany statutu Gminnego Żłobka “Wiązusie” w Gliniance oraz zmian budżetowych związanych z aktualnymi potrzebami, takimi jak dostosowanie planów dochodów i wydatków do nowych projektów i zobowiązań. Radni podjęli również decyzje dotyczące sezonu kąpielowego, wykazu kąpielisk, oraz programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Na zakończenie sesji, Radni zdecydowali o przystąpieniu gminy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa”, mającego na celu wsparcie osób sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

LXXVIII Sesja Rady Gminy Wiązowna zakończyła się wzruszającą chwilą podziękowań dla radnych kadencji za ich zaangażowaną pracę na rzecz rozwoju Gminy Wiązowna oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

Foto: UG Wiązowna

Facebook
Twitter
Scroll to Top