Powiat bez apteki całodobowej? Władze powiatu składają puste obietnice?

Jedyną apteką całodobową w powiecie otwockim jest ta znajdująca się przy ulicy Andriollego 34 w Otwocku. To tam mogą się udawać mieszkańcy powiatu potrzebujący nagłej pomocy. Jednak w świetle zaistniałych okoliczności, funkcjonowanie apteki stoi pod znakiem zapytania. Dlaczego doszło do takiej sytuacji i czy da się jej uniknąć?

Problemem jest zmiana Ustawy. Ustawodawca zaproponował, aby dyżury aptek w dni wolne od pracy pełnione były przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe, w przedziale czasowym pomiędzy godzinami 10.00 a 18.00. Dyżur nocny powinien odbywać się przez 2 kolejne godziny zegarowe pomiędzy 19.00 a 23.00 (art. 94 prawa farmaceutycznego). W związku z tym dyżury stają się nierentowne.

Opłaty związane z utrzymaniem pracowników, lokalu i zakupem leków są coraz wyższe. Dyżury nocne generują jeszcze większe koszty. Nie trudno się zatem dziwić, że osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie placówki zgłosiły się do Starostwa Powiatowego z prośbą o pomoc finansową.

Początkowo Starostwo Powiatowe zobowiązało się do dofinansowania kilku godzin nocnych w aptece, zapewniając jej tym samym stabilne funkcjonowanie.

Niestety, mimo zapowiedzi, Starostwo wycofało się. Obietnice bez pokrycia rzucają cień na przyszłość apteki. A co za tym idzie możliwe jest zamknięcie placówki w godzinach nocnych.

Zamknięcie apteki całodobowej (w godzinach nocnych) w powiecie otwockim miałoby konsekwencje dla społeczności lokalnej. Choć często się zdarza, że pacjenci przychodzą po pojedyncze rzeczy, takie jak bandaż czy plastry, nie można zapominać o tych, którzy pomocy mogą potrzebować realnie. Mieszkańcy, zwłaszcza ci potrzebujący pilnej pomocy farmaceutycznej w nocy, mogliby mieć ograniczony dostęp do niezbędnych leków i konsultacji.

W obliczu możliwości zamknięcia apteki w godzinach nocnych konieczne jest pilne rozwiązanie finansowe, które umożliwi kontynuację funkcjonowania oraz zapewni niezbędne zasoby, aby sprostać wymogom bezpieczeństwa i jakości usług.

Przy zapewnieniach, jak ważna jest ochrona zdrowia w powiecie, należy podjąć decyzje zabezpieczające działanie apteki. Miejmy nadzieję, że po wyborach zapewnienia o pomocy finansowej zostaną zrealizowane, a jedyna apteka całodobowa w powiecie będzie funkcjonować.

Nadmieniamy, że apteka przy ulicy Andriollego będzie nadal działać. Jedyne co może się zmienić to godziny jej otwarcia.

O rozwoju sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco.

Źródła: mgr.farm

Foto: Emil Wałęga/google

Facebook
Twitter
Scroll to Top