Przetarg na Budowę Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Dziechcińcu i Malcanowie

Informacja w niezmienionej formie ze strony UG Wiązowna:

Jesteśmy w trakcie przygotowania procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy na projekty odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Dziechcińcu i Malcanowie.

Planowane odcinki mają powstać w ul. Majowej w Dziechcińcu oraz ul. Mazowieckiej w Malcanowie, od ul. Akacji w Żanęcinie do ul. Kotliny w Malcanowie wraz z odgałęzieniem na ul. Piaskowej i fragmencie ul. Ziołowej w Dziechcińcu.

Sieć ta będzie stanowiła główny szkielet w drodze powiatowej wraz z odgałęzieniami do budynków. Wybudowanie głównej nitki pozwoli, w ramach odrębnych opracowań, kanalizować w późniejszym czasie poszczególne ulice boczne.

Z uwagi na znaczny zakres prac projektowych, konieczne uzgodnienia, opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przewidujemy, że cały proces zakończy się w drugiej połowie 2025 roku.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.

Foto: UG Wiązowna

Facebook
Twitter
Scroll to Top