II Powiatowy Konkurs Teatralny im. Ignacego Gogolewskiego

II Powiatowy Konkurs Teatralny im. Ignacego Gogolewskiego, zorganizowany przez Powiat Otwocki, stanowi inicjatywę skierowaną do dzieci i młodzieży z terenu powiatu otwockiego – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, działających w ramach zespołów lub grup teatralnych przy swoich placówkach

Konkurs składa się z trzech kategorii, uwzględniających różne poziomy edukacyjne uczestników:

  • Szkoły Podstawowe,
  • Szkoły Ponadpodstawowe,
  • Grupy Mieszane, funkcjonujące w ramach jednej szkoły.

Każda szkoła biorąca udział w konkursie ma możliwość zgłoszenia jednego zespołu lub grupy teatralnej. Występ prezentowany podczas konkursu nie może przekroczyć 30 minut.

Aby zgłosić zespół lub grupę teatralną do udziału w konkursie, należy wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go w Starostwie Powiatowym w Otwocku, przy ul. Komunardów 10 lub w Kancelarii Starostwa, znajdującej się przy ul. Górnej 13 w Otwocku. Formularz należy opatrzyć adnotacją Konkurs Teatralny”. Istnieje również możliwość zgłoszenia udziału drogą elektroniczną, poprzez przesłanie formularza na adres e-mail: promocja@powiat-otwocki.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2024 roku.

II Powiatowy Konkurs Teatralny im. Ignacego Gogolewskiego stanowi nie tylko doskonałą okazję do prezentacji talentów aktorskich uczniów, ale także promuje kulturę teatralną wśród młodego pokolenia oraz integruje społeczność szkolną poprzez wspólne działanie w ramach grup teatralnych.

Foto: Powiat Otwocki

Facebook
Twitter
Scroll to Top