Gdzie w powiecie znajdziemy schrony?

Państwowa Straż Pożarna (PSP) wprowadziła innowacyjne narzędzie, które może okazać się niezastąpione w sytuacjach kryzysowych. Aplikacja internetowa umożliwia szybkie znalezienie najbliższego schronu, ukrycia lub miejsca doraźnego schronienia w przypadku zagrożenia ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi lub innymi sytuacjami nadzwyczajnymi.

Aplikacja jest dostępna dla użytkowników za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem schrony.straz.gov.pl. To oznacza, że niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego, laptopa czy urządzenia mobilnego, możesz mieć dostęp do niej w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu narzędziu każdy jest w stanie szybko zlokalizować najbliższe miejsce bezpieczeństwa w przypadku nagłych sytuacji.

Podczas ogólnopolskiej inwentaryzacji budynków i obiektów budowlanych służących do schronienia ludności, PSP zinwentaryzowała imponującą liczbę 234 735 obiektów na terenie całego kraju. Obiekty te zostały sklasyfikowane według ich przeznaczenia, co umożliwi szybkie i skuteczne działanie w przypadku różnych sytuacji kryzysowych. Co równie ważne, we łącznie wszystkich tych obiektach pomieścić się może nawet 49 milionów ludzi.

Kategorie ze względu na przeznaczenie:

MDS (miejsce doraźnego schronienia) – pełnią rolę osłony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak wichury, orkany, trąby powietrzne, a także odrywającymi się elementami konstrukcji obiektów budowlanych i połamanymi drzewami. Zazwyczaj są to piwnice, garaże podziemne, szkoły, kościoły.

U (ukrycie) – budowle ochronne niehermetyczne, wyposażone w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron.

S (schron) – budowle ochronne o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniające ochronę przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron.

Dzięki nowej aplikacji PSP, każdy może szybko i łatwo znaleźć najbliższe miejsce bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożeń. To narzędzie może być szczególnie przydatne podczas nagłych sytuacji awaryjnych, umożliwiając szybkie reagowanie i minimalizację potencjalnych szkód.

Jednakże, pomimo takiego postępu technologii i zapewnieniu dostępu do informacji o schronach, istnieją pewne wyzwania i luki, które należy uwzględnić. Na przykład, brak odpowiedniej ustawy regulującej działania służb ratowniczych może utrudniać koordynację ewakuacji mieszkańców w przypadku alarmu. Zapytany o to rzecznik prasowy PSP potwierdził, że istnieje duża luka prawna w tym zakresie, uniemożliwiająca nawet adaptację pomieszczeń, które zostały rozpoznane jako miejsca doraźnego schronienia.

W związku z tym, kluczowe jest nie tylko zapewnienie dostępu do informacji o schronach, ale także opracowanie kompleksowego planu zarządzania kryzysowego, który obejmuje działania ewakuacyjne i zapewnia koordynację służb ratowniczych. Konieczne jest również zwiększenie świadomości społecznej na temat procedur bezpieczeństwa i dostępności schronów w razie zagrożenia.

Nowa aplikacja PSP stanowi krok naprzód w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach kryzysowych. Jednakże, aby w pełni wykorzystać potencjał tego narzędzia, konieczne są dalsze działania w zakresie legislacyjnym i zarządzania kryzysowego, które umożliwią skuteczną reakcję na zagrożenia i ochronę ludności.

Facebook
Twitter
Scroll to Top