Drugi odwiert na “zieleni miejskiej” – zapowiedź

Otwock, urocze miasteczko o bogatej historii uzdrowiskowej, podejmuje kolejny krok w swojej misji odkrywania i wykorzystywania bogactw naturalnych. Po udanym projekcie pozyskania wód geotermalnych, miasto przechodzi do badania zasobów wód oligoceńskich i uruchamia drugi odwiert.

Lokalizacja nie ulega zmianie – wykorzystywany jest plac budowy oraz cała istniejąca infrastruktura techniczna na terenie skweru Rotmistrza Pileckiego (dawna Zieleń Miejska), która została użyta do wykonania pierwszego odwiertu. Dzięki temu całe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w niższych kosztach, co zostało osiągnięte dzięki udanym negocjacjom z firmą UOS Drilling S.A. Środki na to zadanie zostały już zabezpieczone w budżecie miasta, a decyzja o uruchomieniu drugiego odwiertu została poparta na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Otwocka.

Nowy otwór rozpoznawczo-eksploatacyjny „Otwock OL-1” zostanie wykorzystany do zbadania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich na głębokości około 300 metrów. Potwierdzenie występowania wody oligoceńskiej zostało już uzyskane podczas wykonywania pierwszego odwiertu geotermalnego, co stanowi mocny argument za przystąpieniem do kolejnych prac.

Warto podkreślić, że będą to dwa niezależne otwory na tym samym placu budowy: pierwszy, już wykonany, osiągający głębokość 1625 metrów, który przyniósł wody geotermalne, oraz drugi, planowany na głębokość 260-300 metrów, który ma na celu pozyskanie wód trzeciorzędowych – oligoceńskich.

Głównym celem tego przedsięwzięcia pozostaje niezmienny – budowa pijalni wód w Parku Miejskim. W szerszym kontekście jest to także krok w kierunku przywrócenia Otwocka do korzeni uzdrowiskowych, co z pewnością przyczyni się do rozwoju turystyki zdrowotnej i poprawy atrakcyjności miasta dla mieszkańców i turystów. Poza pijalnią, jak podkreśla prezydent miasta Jarosław Margielski, planem do wdrożenia jest także produkcja wody mineralnej i komercyjna sprzedaż.

Otwock kontynuuje swoją drogę ku zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów naturalnych, zachowując jednocześnie swój unikalny charakter uzdrowiskowy i dbając o dobrobyt swoich mieszkańców.

Foto: UM Otwock

Facebook
Twitter
Scroll to Top