Otwocki Dwór Bojarów – Klejnot Architektury Uzdrowiskowej oficjalnie zabytkiem

Prof. Jakub Lewicki (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków) dokonał zapisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, uwzględniając fascynujący Dwór Bojarów w Otwocku przy ul. J.I. Kraszewskiego 87 wraz z otaczającym go obszarem.

Historia i Architektura

Wzniesiony pod koniec XIX wieku, Dwór Bojarów to świadek uzdrowiskowego charakteru terenów Otwocka. Dzieło architektury uzdrowiskowej zachwyca walorami artystycznymi, będąc jednym z najstarszych tego typu obiektów w mieście. Architektura przyciąga uwagę swoją bryłą, reprezentacyjnym gankiem z arkadowym podcieniem, narożnymi aneksami z wieżowymi hełmami i zróżnicowanymi otworami okiennymi.

Mimo poważnych zniszczeń, budynek nadal emanuje historyczną wartością. Pozostałości balustrad na arkadowym ganku, tarasie, strefa cokołowa czy gzyms wieńczący wieżyczki świadczą o nieustającej czytelności bryły budynku. Szczególne elementy jak motywy ostrołuczne w relikcie stolarki okiennej dodają mu niepowtarzalnego charakteru.

Zdrowotne Działania

Dwór Bojarów pełnił niegdyś rolę pionierskiego ośrodka leczniczego, promującego zdrową dietę, kąpiele słoneczne oraz odzież z naturalnych surowców. Jego historia stanowi istotny fragment rozwoju kultury uzdrowiskowej, będąc jednym z pierwszych takich miejsc w kraju.

Wartość Naukowa i Technologiczna

Wartość naukowa obiektu nie ogranicza się jedynie do historycznych kontekstów. Zawiera się również w warstwie materialnej – technologii wykonania, zastosowanych materiałach budowlanych oraz ich opracowaniu. Innowacyjne rozwiązania techniczne i funkcjonalne, łączące architekturę willową z budownictwem uzdrowiskowym w rejonie Otwocka, stanowią cenny wkład w dziedzinę badań architektonicznych.

Dwór Bojarów w Otwocku nie tylko kusi swoją architektoniczną urodą, ale także przemawia do wyobraźni, jako historyczny świadek innowacyjnych praktyk zdrowotnych. Dzięki wpisowi do rejestru zabytków, jego dziedzictwo zostaje zachowane dla przyszłych pokoleń, przypominając o bogatej historii i wartościach kulturowych regionu mazowieckiego.

Foto: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Facebook
Twitter
Scroll to Top