Czy możliwy jest powrót linii autobusowej Otwock-Karczew-Góra Kalwaria?

W urzędzie Góry Kalwarii odbyła się dzisiaj (1.01.2024) istotna dyskusja na temat przywrócenia linii autobusowej łączącej Górę Kalwarię z Karczewem i Otwockiem. Spotkanie, w którym uczestniczyli burmistrz Arkadiusz Strzyżewski, zastępca burmistrza Mateusz Baj oraz przedstawiciele Związku Powiatowo-Gminnego “Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”, było poświęcone planom dotyczącym poprawy infrastruktury komunikacyjnej w regionie.

W rozmowach uczestniczyli także wicestarosta Paweł Zawada, burmistrz Karczewa Michał Rudzki oraz burmistrz Osiecka Karolina Zowczak, reprezentujący Związek. Decydenci omawiali możliwość przystąpienia Góry Kalwarii do związku transportowego, co mogłoby znacząco obniżyć koszty obsługi połączeń autobusowych, szczególnie planowanej linii z Kosumiec do Otwocka.

Jednym z głównych powodów rozważanego wydłużenia trasy autobusu do Otwocka jest zainteresowanie mieszkańców Góry Kalwarii oraz okolicznych miejscowości lepszym dostępem do placówek edukacyjnych oraz medycznych na terenie powiatu otwockiego. W szczególności uczniowie wyrażają potrzebę łatwiejszego dojazdu do szkół średnich położonych po drugiej stronie Wisły. Ponadto, wiele osób z regionu chciałoby mieć sprawniejszy dostęp do placówek medycznych, takich jak szpitale.

Zgodnie z planami, Gmina Góra Kalwaria byłaby odpowiedzialna za sfinansowanie utrzymania linii autobusowej na swoim terenie, obejmującym około 4 km trasy. Wybór częstotliwości kursowania autobusu (18, 9 lub 5 kursów) zależeć będzie od decyzji gminy. Natomiast na terenie powiatu otwockiego linia autobusowa rozpocznie działalność od czerwca, obsługując trasę Kosumce – Otwock.

Wicestarosta Paweł Zawada podkreśla, że wydłużenie trasy o Górę Kalwarię będzie wymagało wyznaczenia kilku nowych przystanków, włączając w to miejsca takie jak Kosumce, Karczew czy Otwock. Ponadto, autobus będzie zatrzymywał się na kolejnych przystankach po przejechaniu mostu na Wiśle, gdzie pasażerowie będą mieli możliwość przesiadki do pociągu lub innego autobusu.

Nową trasę autobusową będzie obsługiwał prywatny przewoźnik, który zostanie wybrany w przetargu. Wymagania wobec przewoźnika obejmują m.in. posiadanie jednolitej kolorystyki taboru.

Decyzja o przywróceniu linii autobusowej między Górą Kalwarią a Karczewem oraz Otwockiem cieszy mieszkańców regionu, którzy liczą na poprawę dostępności komunikacyjnej oraz usprawnienie codziennej mobilności.

Foto: UG Góra Kalwaria

Facebook
Twitter
Scroll to Top