Zmiana warty w otwockiej Policji

W minionym tygodniu po trzydziestu latach oddanej służby, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku, podinsp. Zbigniew Kołecki, przeszedł zasłużenie na emeryturę. Obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku ds. kryminalnych przejął kom. Krzysztof Pasek, dotychczasowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku. Nowym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku ds. prewencji został nadkom. Jakub Komorowski.

Komendant Powiatowy Policji w Otwocku, insp. Przemysław Dębiński, pogratulował mianowanym i wręczył rozkazy.

Wczoraj (23.01.2024) odbyła się również odprawa służbowa kadry kierowniczej, podczas której kom. Krzysztof Pasek objął obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku ds. kryminalnych, a nadkom. Jakub Komorowski został nowym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku ds. prewencji. Komendant Powiatowy Policji w Otwocku wręczył rozkazy personalne, a naczelnik Wydziału Wspomagającego, podinsp. Andrzej Borowski, odczytał rozkazy z dnia 19 stycznia 2024 roku podpisane przez Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka.

Komendant Powiatowy Policji życzył nowym zastępcom samych sukcesów oraz pomyślności w codziennej służbie, zaznaczając, że ich doświadczenie z pewnością przyczyni się pozytywnie do budowania bezpieczeństwa nie tylko w powiecie otwockim, ale w całym garnizonie stołecznym.

Foto: KPP Otwock

Facebook
Twitter
Scroll to Top